Winnaar enquete bekend

Onlangs hield Afgestudeerd en wat nu? een enquete onder reeds afgestudeerden. Hoe hadden zij de periode na afstuderen ervaren? Vonden ze snel werk? Voelden ze zich klaar voor het werkende leven? In groten getale werd er gereageerd en interessante conclusies konden getrokken worden. Benieuwd? Op de website wordt geblogd over de resultaten.

Aan de enquete was tevens een actie verbonden. Onder de respondenten werd een exemplaar van het boek “Waar heb ik nou eigenlijk voor gestudeerd?” verloot. De gelukkige winnaar Stefan stuurde een fotootje van het boek en zijn werkplek. En die is niet verkeerd zo te zien!